Gijsbert Lamberts van Loo

Gijsbert Lamberts van Loo

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1661
Dopeling: Gysbert
Gedoopt op 21 juli 1661 in Leeuwarden
Zoon van Lambart Gysberts en niet genoemde moeder1

Westdongeradeel, huwelijken 1687
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juni 1687 in Holwerd
Man : Gijsbert Lamberts van Loo afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Lutger Revius
Opmerking : hij is loodgieter2

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1689
Dopeling: Lambert
Gedoopt op 10 maart 1689 in Leeuwarden
Kind van Gysbert van Leoo en niet genoemde moeder3

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1691
Dopeling: Rinske
Gedoopt op 13 februari 1691 in Leeuwarden
Kind van Gysbert van Loo en niet genoemde moeder4

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1693
Dopeling: Jacobus
Gedoopt op 1 januari 1693 in Leeuwarden
Zoon van Gisbert van Loo en niet genoemde moeder5

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1694
Dopeling: Tierdt
Gedoopt op 16 september 1694 in Leeuwarden
Kind van Gysbert van Loo en niet genoemde moeder6

Aedger Sijbes, mr schoenmaker, curator van: Gijsbert Lammers, oud 16 jaar, nagelaten zoon van Lammert Gijsberts (overleden), mr pompemaker. Lammert Jansen, voormalig curator.7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License