Lambert Gijsberts van Loo

Lambert Gijsberts van Loo

Leeuwarden, huwelijken 1643
Vermelding: Ondertrouw op 28 oktober 1643
Man : Lambert Gijsberts Loo afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Wybrig Willems afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is timmermansgezel1

Leeuwarden, huwelijken 1643
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 november 1643
Man : Lammert Gijsberts Loo afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Wybrig Willems afkomstig van Leeuwarden2

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1645
Dopeling: Gysbert
Gedoopt op 30 november 1645 in Leeuwarden
Zoon van Lambert Gysberts en niet genoemde moeder3

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1647
Dopeling: Antie
Gedoopt op 26 november 1647 in Leeuwarden
Kind van Lammert Gysberts en niet genoemde moeder4

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1652
Dopeling: Aeltie
Gedoopt op 14 november 1652 in Leeuwarden
Kind van Lambert Gysberts en niet genoemde moeder5

Leeuwarden, huwelijken 1654
Vermelding: Ondertrouw op 25 februari 1654
Man : Lammert Gijsberts afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Hendrickien Tyssen afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is timmermansgezel6

Leeuwarden, huwelijken 1654
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 maart 1654
Man : Lammert Gijsberts afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Hendrickien Tyssen afkomstig van Leeuwarden7

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1655
Dopeling: Aeltje
Gedoopt op 8 april 1655 in Leeuwarden
Kind van Lambert Gysberts en niet genoemde moeder8

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1657
Dopeling: Wyberen H.
Gedoopt op 1 februari 1657 in Leeuwarden
Zoon van Lambert Gisberts en niet genoemde moeder9

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1659
Dopeling: Aukyen
Gedoopt op 28 februari 1659 in Leeuwarden
Dochter van Lammert Gisberts en niet genoemde moeder10

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1661
Dopeling: Gysbert
Gedoopt op 21 juli 1661 in Leeuwarden
Zoon van Lambart Gysberts en niet genoemde moeder11

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1669
Dopeling: Gerrit
Gedoopt op 25 juli 1669 in Leeuwarden
Kind van Lambert Gysberts en niet genoemde moeder12

loo
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License