Meynert Isbrants Mellinga

Meynert Isbrants Mellinga

Dokkum, dopen, doopjaar 1658
Dopeling: Meijndert
Gedoopt op 31 maart 1658 in Dokkum
Zoon van Isebrant Meijnders en niet genoemde moeder1

Dokkum, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 maart 1681
Man : Meinert Isbrandis Mellinga afkomstig van Dokkum
Vrouw : Auckjen Wijbets Alma afkomstig van Morra2

Dokkum, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 maart 1681
Man : Meinert Isbrandis Mellinga afkomstig van Dokkum
Vrouw : Auckjen Wijbets Alma afkomstig van Morra3

Dokkum, dopen, doopjaar 1683
Dopeling: IJsbrand
Gedoopt op 2 mei 1683 in Dokkum
Zoon van Meinert Mellinga en niet genoemde moeder4

Dokkum, dopen, doopjaar 1684
Dopeling: Jetske
Gedoopt op 20 april 1684 in Dokkum
Dochter van Meinert Mellinga en niet genoemde moeder5

Workum, dopen, doopjaar 1689
Dopeling: Anna
Gedoopt op 7 augustus 1689 in Workum
Kind van Meynert Ysbrandts en niet genoemde moeder6

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License