Sybrandus Revius

Sybrandus Revius

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1656
Dopeling: Sibren
Gedoopt op 9 maart 1656 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius en niet genoemde moeder1

Leeuwarden, huwelijken 1681
Vermelding: Ondertrouw op 16 april 1681
Man : Sybren Revius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Auckien Lamberts afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is mr. bakker2

Leeuwarden, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1681
Man : Sybrandt Revius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Auckien Lamberts van Loo afkomstig van Leeuwarden3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License