Wybrandus Revius

Wybrandus Revius

overleden op 9 januari 1681 te Makkum volgens grafsteen in de Martinikerk te Franeker.1
zijn weduwe woont waarschijnlijk in 1703 te Dokkum op de Hoge Polle:
Notaris Revius weduwe 5-4-02

Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1647
Dopeling: Vibrandus
Gedoopt op 19 september 1647 in Kubaard, Waaxens
Zoon van Jacobus Revius, predikant en niet genoemde moeder3

Westdongeradeel, huwelijken 1672
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 februari 1672 in Holwerd
Man : Wibrandus Revius
Vrouw : Claarke Vermees
Opmerking : hij is notaris publicus4

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1674
Dopeling: Pier
Gedoopt op 27 september 1674 in Holwerd
Kind van Wibrandus Revius en niet genoemde moeder5

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1676
Dopeling: Jacobus
Gedoopt op 30 april 1676 in Holwerd
Zoon van Wibrandus Revius en niet genoemde moeder6

Burgerboek Dokkum 1672
Vermeld: Wijbrandus Revius
Datum: 7 mei 1672
Afkomstig van Holwerd7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License