Hiltje Schregardus

Hiltje Schregardus

Oostdongeradeel, huwelijken 1744
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1744 in Paesens
Man : Else Jans afkomstig van Nes
Vrouw : Hiltje Schregardus afkomstig van Paesens1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License