Hiltje Schregardus

Hiltje Schregardus

Dokkum, huwelijken 1729
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 augustus 1729
Man : Lodewijk Basuink
Vrouw : Hiltje Schregardus afkomstig van Joure
Opmerking : hij is mr. Schirurgin1

Dokkum, huwelijken 1729
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 augustus 1729
Man : Lodewijk Basuink
Vrouw : Hiltje Schregardus afkomstig van Joure
Opmerking : hij is mr. Schirurgin2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License