Margriet Schregardus

Margriet Schregardus

Dopeling: Margrietje Schregardus
Gedoopt op 28 februari 1664 in Rinsumageest
Dochter van Henricus, pastor en niet genoemde moeder1

Dokkum, huwelijken 1690
Vermelding: Derde proclamatie op 19 januari 1690
Man : Johannes Petri Mestrum afkomstig van Peins
Vrouw : Margrietje Schregardus afkomstig van Dokkum2

Dokkum, huwelijken 1690
Vermelding: Derde proclamatie op 19 januari 1690
Man : Johannes Petri Mestrum afkomstig van Peins
Vrouw : Margrietje Schregardus afkomstig van Dokkum3

Stemkohier 1698 Kollum Kerkeburen (Kollumerland) Stem nr. 83, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden: Johannes Mestrum met zijn vrouw, eigenaar en gebruiker.4

Stemkohier 1728 Kollum Kerkeburen (Kollumerland) Stem nr. 6, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden: Johannes Mestrum weduwe en erfgenamen, eigenaar voor 1/2; Marten Jansen (JANS), eigenaar voor 1/2; Eynte (EINTE) Alkes, gebruiker.5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License