Wolterus Schregardus

Wolterus Schregardus

wouterus.jpg

Hiaure en Bornwerd:
1705. Wouter Schregardus, geboren te Rinsumageest, zoon van Henr., kandidaat, geapprobeerd den 2 Junij , lid der klassis den 22 Junij , legerpredikant in 1708, 1710 en in 1712, overleed den 10 Februari 1749 , oud bijna 75 jaren. Zijn zoon Petrus was te Naarden.1

Ds in Hiaure en Bornwerd.
Volgens grafsteen op het kerkhof in Hiaure overleden 10 februari 1749 oud omtrent 75 jaar.2

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1674
Dopeling: Wouter
Gedoopt op 10 mei 1674 in Rinsumageest
Zoon van Hendrickes Schregardus, predikant en niet genoemde moeder3

Dokkum, huwelijken 1698
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 oktober 1698
Man : Wolterus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Eelkjen Pitters Boekholt afkomstig van Dokkum
Opmerking : theologiae candidaat4

Dokkum, huwelijken 1698
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 oktober 1698
Man : Wolterus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Eelkjen Pitters Boekholt afkomstig van Dokkum
Opmerking : theologiae candidaat5

Dokkum, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Pitter
Gedoopt op 28 december 1698 in Dokkum
Zoon van Wolterus Schregardus, predikant en niet genoemde moeder6

Dokkum, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Hiltje
Gedoopt op 16 januari 1701 in Dokkum
Dochter van Monterus Schregardus, predikant en niet genoemde moeder7

Dokkum, huwelijken 1703
Vermelding: Attestatie afgegeven op 16 december 1703
Man : Wolterus Schregardus
Vrouw : Rinske Paebes afkomstig van geboren te Holwerd
Opmerking : hij is Candidaat Ds. (Ministerij Candidatus)8

Dokkum, huwelijken 1703
Vermelding: Attestatie afgegeven op 16 december 1703
Man : Wolterus Schregardus
Vrouw : Rinske Paebes afkomstig van geboren te Holwerd
Opmerking : hij is Candidaat Ds. (Ministerij Candidatus)9

Westdongeradeel, huwelijken 1703
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 december 1703 in Waaxens
Man : Wolterus Schregardus afkomstig van Dokkum
Vrouw : Rinske Paebes afkomstig van Waaxens (Westdongeradeel)
Opmerking : hij is kandidaat in de theologie10

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Hiltje
Gedoopt op 2 oktober 1707 in Hiaure
Kind van Wouter Schregardus, predikant en niet genoemde moeder11

Stemkohier 1728 Hiaure (Westdongeradeel) Stem nr. 2, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden: Pastorie van Hiaure, eigenaar; Ds. Schregardus, gebruiker.12

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License