Doedtje Sierx

Doedtje Sierx

Leeuwarden, huwelijken 1639
Vermelding: Ondertrouw op 6 april 1639
Man : Jacob Gerrits afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Doedke Sierx afkomstig van Harlingen
Opmerking : hij is mr. metselaar1

Leeuwarden, huwelijken 1639
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1639
Man : Jacob Gerrits afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Doedke Sierx afkomstig van Harlingen2

Leeuwarden, huwelijken 1653
Vermelding: Ondertrouw op 25 juni 1653
Man : Wolter Isaax
Vrouw : Doedtie Siercx afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : zij is weduwe van Jakob Gerrijts3

Leeuwarden, huwelijken 1653
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 juli 1653
Man : Wolter Isaax
Vrouw : Doedtie Siercx afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is hellebaardier4

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Ondertrouw op 26 oktober 1667
Man : Pieter Jansen afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Doedtie Syerx afkomstig van Leeuwarden5

Leeuwarden, huwelijken 1667
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 november 1667
Man : Pieter Jansen afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Doedtie Syerx afkomstig van Leeuwarden6

Doedtie Sierc, weduwe Wolter Isacqs Wolffgangh, hellebardier, eerder gehuwd met Jacob. Haar voorkinderen: Gerrig Jacobs (overleden) en Griettie Jacobs (overleden), huisvrouw van Hermannus Scheverstein. Voorkindern van Wolter Isacqs Wolffgangh bij Foske Wopkes (overleden): Hiltie en Isacq Wolters Wolffgangh. Curatoren: Minne Takes Scheltinga en Jan Tonis Bel. Boedelscheiding.7

Doetie Sierx, stiefmoeder van Hiltie Wolters, 20 jaar en Isack Wolters, 15 jaar, kinderen van Wolter Isacks en Joshe Wopkes. Curatoren: Minne Takes Scheltinga en Jan Tonis.8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License