Isaac Wollfs

Isaac Wolfganck

Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Ondertrouw op 23 april 1619
Man : Isack Wolff
Vrouw : Geertie Simons afkomstig van Dronrijp
Opmerking : hij is soldaat1

Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 juni 1619
Man : Isack Wolff
Vrouw : Geertie Simons afkomstig van Dronrijp
Opmerking : hij is weduwnaar van Hilie Simons2

Nummer: 1327
Signatuur: y31a; 69
Datum: 1635/04/16
Inventarisant: Isaac Wolffs
Beroep inventarisant: Hellebaardier en zadelmeester van Zijne Genade
Eerste echtgenote: Geertie Simonsdr.3

Beernt Rutgers, mr schoenmaker, binnen Leeuwarden. 1612 Augusti 14. Schuldbekentenis (f 100,-,-) tersaecke te betalen verschotene penningen te betalen aan Isack Wolff, saelmaecker van sijn genade graef Willem van Nassau, binnen Leeuwarden.4

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License