Hiltje Wolters Wolfganck

Hiltje Wolters

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1644
Dopeling: Hiltie
Gedoopt op 8 december 1644 in Leeuwarden
Dochter van Wouter Isacks en niet genoemde moeder1

Leeuwarden, huwelijken 1666
Vermelding: Ondertrouw op 12 mei 1666
Man : Tiaerd Tiaerds Rossum
Vrouw : Hylckien Wolters afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is afkomstig van Rossum2

Leeuwarden, huwelijken 1666
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juni 1666
Man : Tiaerd Tiaerds Rossum
Vrouw : Hylckien Wolters afkomstig van Leeuwarden3

Leeuwarden, huwelijken 1673
Vermelding: Ondertrouw op 24 januari 1673
Man : Henricus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Hiltje Wolters afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is dominee4

Leeuwarden, huwelijken 1673
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 februari 1673
Man : Henricus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Hiltje Wolters afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : zij is weduwe van Tjeerd Rossum5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License