Wolter Isaacs Wolfgang

Wolter Isaacs Wolfgang

Leeuwarden, huwelijken 1636
Vermelding: Ondertrouw op 11 juni 1636
Man : Wolter Wolfgangh
Vrouw : Voske Wopckes Hartsma
Opmerking : hij is hellebaardier1

Leeuwarden, huwelijken 1636
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 juli 1636
Man : Wolter Wolfgangh
Vrouw : Voske Wopckes Hartsma
Opmerking : hij is zadelmaker2

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1638
Dopeling: Syouckien
Gedoopt op 3 oktober 1638 in Leeuwarden
Dochter van Wouter Isaax en niet genoemde moeder3

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1644
Dopeling: Hiltie
Gedoopt op 8 december 1644 in Leeuwarden
Dochter van Wouter Isacks en niet genoemde moeder4

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1646
Dopeling: Isack
Gedoopt op 4 oktober 1646 in Leeuwarden
Zoon van Wolter Wolgangh en niet genoemde moeder5

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1648
Dopeling: Wopcke
Gedoopt op 18 juni 1648 in Leeuwarden
Kind van Wolter Wolfgangh en niet genoemde moeder6

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1652
Dopeling: Wopke
Gedoopt op 15 augustus 1652 in Leeuwarden
Kind van Wolter Ysax en niet genoemde moeder7

Leeuwarden, huwelijken 1653
Vermelding: Ondertrouw op 25 juni 1653
Man : Wolter Isaax
Vrouw : Doedtie Siercx afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : zij is weduwe van Jakob Gerrijts8

Leeuwarden, huwelijken 1653
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 juli 1653
Man : Wolter Isaax
Vrouw : Doedtie Siercx afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is hellebaardier9

Nummer: 960
Signatuur: Z24; 146
Datum: 1653/07/01
Inventarisant: Foske Wopkedr.
Eerste echtgenoot: Wolter Isaacks Wolfgangh
Beroep eerste echtgenoot: Zadelaar en hellebaardier van zijne Excelentie.10

Nummer: 961
Signatuur: Z24; 154
Datum: 1653/07/07
Inventarisant: Jacob Gerrijts
Beroep inventarisant: Metselaar
Eerste echtgenote: Doedtie Siercx11

Nummer: 1985
Signatuur: y44; 101
Datum: 1665/01/19
Inventarisant: Wolter Isacks
Eerste echtgenote: Foske Wopkes
Tweede echtgenote: Doetie Siercx12

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License