Tiaerd Eelckes

Tiaerd Eelckes

Leeuwarden, huwelijken 1627
Vermelding: Ondertrouw op 24 maart 1627
Man : Tiaard Eelckes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Ideke Jans afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is geboren te Leeuwarden1

Leeuwarden, huwelijken 1627
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 april 1627
Man : Tiaard Eelckes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Ideke Jans afkomstig van Leeuwarden2

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1628
Dopeling: Lyesbet
Gedoopt op 18 mei 1628 in Leeuwarden
Dochter van Tyert Elckes en niet genoemde moeder3

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1634
Dopeling: Antie
Gedoopt op 2 november 1634 in Leeuwarden
Kind van Tyerdt Elckes en niet genoemde moeder4

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1638
Dopeling: Eelke
Gedoopt op 3 oktober 1638 in Leeuwarden
Kind van Tiaerdt Eelkes en niet genoemde moeder5

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1641
Dopeling: Jan
Gedoopt op 27 januari 1641 in Leeuwarden
Kind van Tyerd Eelkes en niet genoemde moeder6

Nummer: 1736
Signatuur: y39; 29
Datum: 1654/05/17
Inventarisant: Tiaerd Eelkes
Beroep inventarisant: Schepen en Zuivelkoper
Eerste echtgenote: Jideke Jans van Rossum
Opmerking: Beroep (zuivelkoper) n.a.v. posten.NB vanaf p. 48 goederen getaxeerd. Dit blijken goederen te zijn, die al op de voorgaande pagina's zijn beschreven! NB niet alle goederen in de inventarisatie worden hier wederom genoemd. (Onder de getaxeerde goederen bijv. geen tinwerk.)7

Nummer: 969
Signatuur: Z24; 199 v.
Datum: 1654/06/19
Inventarisant: Sibrant Dircx
Beroep inventarisant: Brouwer
Eerste echtgenote: N.N.
Tweede echtgenote: Jideke van Rossum
Adres: Nieuwestad n.z. "daer de groene acker uijt hangt"8

Nummer: 2502
Signatuur: y61; 97
Datum: 1681/11/10
Inventarisant: IJdeke Jans van Rossum
Eerste echtgenoot: Sijbren Dircks
Beroep eerste echtgenoot: Brouwer (?)
Opmerking: Beroep n.a.v. akte ondertrouw. Op 25-3-1654 ondertrouwden Sijbren Dircx brouwer, weduwnaar, en Ideke Jans van Rossen, weduwe van de schepen Tiaerd Eelckes. (3e procl. 9-4-1654) (NB ruim 25 jaar eerder!)9

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License