Arnoldus Revius
revius.jpg

Arnoldus Revius

Hij kwam in 1702 van Leeuwarden naar Dokkum en werd geschat op 60-0-0 voor de personele goedschatting1

Burgerboek Dokkum 1705, Vermeld: Arnoldus Revius
Datum: 5 december 1705, Afkomstig van Makkum2

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1677
Dopeling: Arnoldus
Gedoopt op 14 augustus 1677 in Makkum
Zoon van Theotardus Revius, predikant en niet genoemde moeder3

Dokkum, huwelijken 1702
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1702
Man : Arnoldus Theotardus Revius afkomstig van geboren te Makkum
Vrouw : Gerkje Lambergen afkomstig van geboren te Dokkum4

Dokkum, huwelijken 1702
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 november 1702
Man : Arnoldus Theotardus Revius afkomstig van geboren te Makkum
Vrouw : Gerkje Lambergen afkomstig van geboren te Dokkum5

Dokkum, dopen, doopjaar 1703
Dopeling: Helena
Gedoopt op 14 oktober 1703 in Dokkum
Dochter van Arnoldus Revius en niet genoemde moeder6

Dokkum, dopen, doopjaar 1705
Dopeling: Tjeerd
Gedoopt op 1 juli 1705 in Dokkum
Zoon van Revius en niet genoemde moeder
Opm.: Monseigneur7

Dokkum, dopen, doopjaar 1706
Dopeling: Helena
Gedoopt op 29 september 1706 in Dokkum
Dochter van Arnoldus Revius en niet genoemde moeder8

Dokkum, dopen, doopjaar 1708
Dopeling: Arnoldus
Gedoopt op 9 mei 1708 in Dokkum
Zoon van Arnoldus Revius en niet genoemde moeder9

Stemkohier 1698 Twijzel (Achtkarspelen) Stem nr. 26, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden: Arnoldus Revius, eigenaar
Opm. Curator: Siebren / Sybrant Revius
Pyter Clases weduwe, gebruiker10

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License