Pierius Vermees

Pierius Vermees

Dokkum, huwelijken 1650
Vermelding: Ondertrouw op 25 mei 1650
Man : Pierius Vermees afkomstig van Dokkum
Vrouw : Antie Arnoldi Haegtingius afkomstig van Dokkum
Opmerking : hij is geboren te Holwerd en is doctor in de beide rechten en is advocaat voor het Hof van Friesland, zij is geboren te Tzummarum1

Dokkum, dopen, doopjaar 1651
Dopeling: Claerke
Gedoopt op 15 juni 1651 in Dokkum
Dochter van Vermees, dr. en niet genoemde moeder2

Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1660
Dopeling: Cornelis
Gedoopt op 27 april 1660 in Holwerd
Kind van Vermees, dr. en niet genoemde moeder3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License