Anne Eelkes

Anne Eelkes

Houtkoopman in Dokkum

Burgerboek Dokkum 1681
Vermeld: Anne Eelkes, brouwer
Datum: 19 maart 1681
Afkomstig van Metslawier1

Westdongeradeel, huwelijken 1669
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 april 1669 in Ternaard
Man : Anne Eelkes afkomstig van Ternaard
Vrouw : Sioertie Goytsins afkomstig van Ternaard2

Dokkum, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 juni 1683
Man : Anne Eelckesz afkomstig van Metslawier
Vrouw : Stijntie Clases afkomstig van Dokkum
Opmerking : houtkoper3

Dokkum, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 juni 1683
Man : Anne Eelckesz afkomstig van Metslawier
Vrouw : Stijntie Clases afkomstig van Dokkum
Opmerking : houtkoper4

Dokkum, dopen, doopjaar 1685
Dopeling: Trijntje
Gedoopt op 25 oktober 1685 in Dokkum
Dochter van Anne Eelkes en niet genoemde moeder5

Dokkum, dopen, doopjaar 1688
Dopeling: Trijntje
Gedoopt op 20 januari 1688 in Dokkum
Dochter van Anne Eelkes en niet genoemde moeder6

Dokkum, dopen, doopjaar 1689
Dopeling: Eelcke
Gedoopt op 24 maart 1689 in Dokkum
Zoon van Anne Eelkes en niet genoemde moeder7

Dokkum, dopen, doopjaar 1691
Dopeling: Klaas
Gedoopt op 6 september 1691 in Dokkum
Zoon van Anne Eelkes en niet genoemde moeder8

Dokkum, dopen, doopjaar 1694
Dopeling: Claas
Gedoopt op 31 januari 1694 in Dokkum
Zoon van Anne Eelkes en niet genoemde moeder9

Dokkum, huwelijken 1697
Vermelding: Ondertrouw op 14 augustus 1697
Man : Anne Eelckes afkomstig van Metslawier
Vrouw : Saeck Bodes
Opmerking : weduwe van Jan Fetses10

Dokkum, huwelijken 1697
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 september 1697
Man : Anne Eelckes afkomstig van Metslawier
Vrouw : Seeske Bootes afkomstig van Holwerd
Opmerking : weduwe van Jan Fetses11

Dokkum, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Bootes
Gedoopt op 9 september 1698 in Dokkum
Zoon van Anne Eelkes en niet genoemde moeder12

Dokkum, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Rienk
Gedoopt op 13 maart 1701 in Dokkum
Zoon van Anne Eelkes en niet genoemde moeder13

Dokkum, dopen, doopjaar 1704
Dopeling: Rienk
Gedoopt op 24 augustus 1704 in Dokkum
Zoon van Anne Eelkes en niet genoemde moeder14

Dokkum, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Rienk
Gedoopt op 9 november 1707 in Dokkum
Zoon van Anne Eelkes en niet genoemde moeder15

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License