Antje Schregardus

Antje Schregardus

Dokkum, huwelijken 1764
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1764
Man : Klaas Jans afkomstig van Dokkum
Vrouw : Antje Schregardus afkomstig van Aalsum
Opmerking : hij is molenmaker, zij is woonachtig onder Aalsum1

Dokkum, huwelijken 1764
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1764
Man : Klaas Jans afkomstig van Dokkum
Vrouw : Antje Schregardus afkomstig van Aalsum
Opmerking : hij is molenmaker, zij is woonachtig onder Aalsum2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License