Catarina Schregardus

Catarina Schregardus

Westdongeradeel, huwelijken 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 december 1732 in Hiaure
Man : Andrijs Johannes afkomstig van Hiaure
Vrouw : Catarina Schregardus afkomstig van Hiaure
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure Bornwird 1666-1772
Inventarisnr.: 754

Westdongeradeel, huwelijken 1737
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1737 in Hiaure
Man : Douwe Geerts afkomstig van Hiaure
Vrouw : Catrina Schregardus afkomstig van Hiaure
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hiaure Bornwird 1666-1772
Inventarisnr.: 754

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License