Feikjen Schregardus

Feikjen Schregardus

Oostdongeradeel, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1759 in Paesens
Man : Marten Tijssen afkomstig van Nes
Vrouw : Feikjen Schregardus afkomstig van Paesens
Opmerking : beide vaders bij de aangifte aanwezig1

Westdongeradeel, huwelijken 1757
Vermelding: Ondertrouw op 8 mei 1757 in Nes
Man : Maarten Thijses afkomstig van Nes (Westdongeradeel)
Vrouw : Feikjen Schregardus afkomstig van Paesens
Opmerking : gehuwd te Paesens2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License