Fredericus Schregardus

Fredericus Schregardus

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1681
Dopeling: Frederick
Gedoopt op 10 april 1681
Zoon van Schregardus, predikant en niet genoemde moeder1

Dokkum, huwelijken 1710
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 oktober 1710
Man : Fredericus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Anna Meinders Mellinga afkomstig van Workum2

Dokkum, huwelijken 1710
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 oktober 1710
Man : Fredericus Schregardus afkomstig van Rinsumageest
Vrouw : Anna Meinders Mellinga afkomstig van Workum3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License