Frederik Schregardus

Frederik Schregardus

Oostdongeradeel, huwelijken 1774
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 april 1774 in Aalsum
Man : Frederik Hendriks Schregardus afkomstig van Aalsum
Vrouw : Taetske Jans afkomstig van Aalsum1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License