Friesland

Allerlei personen uit Friesland

Met deze Friesland-Wiki wordt gewerkt aan een overzicht van Friese personen en geslachten. Hier kunnen harde feiten gepresenteerd worden, en vaak voorkomende (herhaalde of gekopiëerde) fouten met argumenten en bewijzen gekorrigeerd worden. Het gaat om gegevens van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811.

Het is dan ook mogelijk de onzekerheden als zodanig te benoemen. In de gewone, veel verspreide genealogieprogramma's zijn de mogelijkheden vanwege de structuur van de daarachterliggende databases vaak beperkt.

Hier moeten geen parentelen of kwartierstaten of gedcoms in- dan wel uitgelezen worden, het is een referentie-wiki. Eenieder kan de hier gepubliceerde gegevens overnemen in zijn eigen programma.

Helaas beheers ik de Friese taal niet (mijn grootvader van moederszijde en overgrootvader van vaderszijde vertrokken in de 19e eeuw naar andere delen van Nederland) dus deze website is in het Nederlands.

Een mogelijke variant in het Engels is weliswaar een overweging waard vanwege de grote interesse van nakomelingen van emigranten in hun voorgeslacht. Maar daar moet dan wel nog heel wat werk verzet worden. En wie kan echt goed Engels?

Doe mee aan dit projekt.

Hier kun je je aanmelden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License