Hans

Hans Griger, Hans Schreger, Hans Crayer

is dit dezelfde persoon?
en is deze Hendrick die volgt dezelfde als Henricus Schregardus?

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1633
Dopeling: Hendrick
Gedoopt op 28 augustus 1633 in Leeuwarden
Kind van Hans Griger en niet genoemde moeder1

Harlingen, dopen, doopjaar 1636
Dopeling: Trynke
Gedoopt op 17 juni 1636 in Harlingen
Dochter van Hans Schreger en Gryett Beerndts2

Harlingen, dopen, doopjaar 1637
Dopeling: Beerndt
Gedoopt op 8 oktober 1637 in Harlingen
Zoon van Hans Crayer en Griet Beerndts3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License