Hendrik Schregardus

Hendrik Schregardus

Dokkum, dopen, doopjaar 1688
Dopeling: Henricus
Gedoopt op 4 november 1688 in Dokkum
Zoon van Henricus Schregardus, predikant en niet genoemde moeder1

Westdongeradeel, huwelijken 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juni 1732
Man : Hendrik Schregardus
Vrouw : Antje Jacobs2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License