Jan Schregardus

Jan Schregardus

Oostdongeradeel, huwelijken 1799
Vermelding: Derde proclamatie op 28 april 1799
Man : Jan Frederiks Schregardus afkomstig van Aalsum
Vrouw : Doetje Doedes van der Akker afkomstig van
Bornwird
Opmerking : hij met attestatie naar Hiaure

Gestandaardiseerde namen: JAN FREERKS en DOETJE DOEDES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens 1680-1811
Inventarisnr.: 528

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License