Jetske Schregardus

Jetske Schregardus

Oostdongeradeel, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 juni 1748 in Paesens
Man : Douwe Jacobs afkomstig van Paesens
Vrouw : Jetske Schregardus afkomstig van Paesens
Opmerking : met consent van beide vaders1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License