Lijsbert Schregardus

Lijsbert Schregardus

Oostdongeradeel, huwelijken 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 februari 1772 in
Aalsum
Man : Barre Sjoerds
Vrouw : Lysbert Hendriks Schregardus afkomstig van
Aalsum
Opmerking : met attestatie naar Hantumhuizen om daar te
trouwen

Gestandaardiseerde namen: BARRE SJOERDS en LIJSBET HENDRIKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Aalsum Wetsens 1680-1811
Inventarisnr.: 528

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License